GOSPODARSTVO: Javni razpis za podjetništvo - B Energetika MSVP 2022

Namen javnega razpisa: nov finančni produkt je namenjen projektom za spodbujanje učinkovite rabe virov in varstva okolja.

Vlagatelji: 

 • subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot:
  - pravna oseba (d.o.o., k.d., d.n.o., d.d., k.d.d., evropska delniška družba),
  - fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost;
 • subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot:
  - zadruga;
 • zasebniki, ki samostojno opravljajo poklicno dejavnost, in sicer:
  - zdravnik, zobozdravnik, zasebni zdravstveni delavec ter
  - v primeru dodelitve posojila izven pravil državnih pomoči, tudi druge oblike zasebnikov, kot so registrirani sobodajalec, samostojni novinar, izvršitelj, notar, odvetnik, lekarnar,       samozaposleni v kulturi, zasebni raziskovalec, detektiv.

Vlagatelj mora biti vpisan v sodni oz. poslovni register pred 1. 1. 2019.

Višina razpisanih sredstev: 3.000.000 EUR

Višina posojila: 50.000 EUR (najmanj) in 1 mio EUR (največ)

Rok za oddajo vlog: od 30. 4. 2023 oz. do porabe sredstev

Več informacij: TUKAJ