GOSPODARSTVO: "Javno povabilo k vpisu v Evidenco strokovnjakov za izvajanje Life Cycle Assessment - LCA analiza"


Namen povabila: oblikovanje evidence strokovnjakov za izvajanje celostnega vrednotenja okoljskih vplivov (LCA: Life Cycle Assessment), ki nastajajo v življenjskem ciklu izdelka (LCA).

Rok za oddajo vlog: odprto do preklica

Več informacij: TUKAJ