GOSPODARSTVO: JR za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Tolmin v letu 2022


Predmet javnega razpisa: sredstva Banke Intesa Sanpaolo d. d. in Delavske hranilnice d. d. Ljubljana ter proračunska sredstva Občine Tolmin, namenjena dodeljevanju dolgoročnih kreditov za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Tolmin, za katere bo Občina Tolmin v letu 2022 subvencionirala obrestno mero.

Več informacij: TUKAJ