GOSPODARSTVO: "Vavčer za dvig digitalnih kompetenc" (REVAV-7)

Predmet javnega poziva: sofinanciranje upravičenih stroškov usposabljanja za dvig digitalnih kompetenc

Namen in cilj javnega poziva: spodbuditi ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva k zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih in vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

Rok za oddajo vlog: odprto do porabe sredstev (skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev zahtevkov 30. 9. 2023)