GOSPODARSTVO: "Vavčer za kibernetsko varnost" (REVAV-17)


Predmet javnega poziva: sofinanciranje upravičenih stroškov za sistemski varnostni pregled in/ali vdorni (penetracijski) test.

Namen in cilj javnega poziva: spodbuditi ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva k zagotavljanju povečanja kibernetske varnosti, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

Skrajni rok za oddajo vlog: 31. 3. 2023, pri čemer je treba upoštevati, da je skrajni rok za predložitev zahtevkov 30. 9. 2023. 

Več informacij: TUKAJ