GOSPODARSTVO: "Vavčer za patente, modele, znamke" (REVAV-2)


Predmet javnega poziva: sofinanciranje upravičenih stroškov:
  • priprave patentne prijave, prijave modela, znamke;
  • prijave in/ali registracije in/ali vzdrževanja in/ali širjenja prijave v tujino;
  • prevoda prijave.
Namen in cilj: spodbuditi ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva k varstvu intelektualne lastnine, s čimer se bo prispevalo k rasti in ugledu podjetij in s tem h krepitvi
konkurenčnosti oz. njihovega tržnega položaja.

Rok za oddajo vlog: odprto do porabe sredstev (skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev zahtevkov 30. 9. 2023)

Več informacij: TUKAJ