GOSPODARSTVO: "Vavčer za prototipiranje" (REVAV-14)

Predmet javnega poziva: sofinanciranje upravičenih stroškov, povezanih z izdelavo fizičnega ali digitalnega prototipa.

Namen in cilj: ciljnim skupinam iz točke 4 tega javnega poziva zagotoviti možnost izdelave prototipa (v fizični ali digitalni obliki) novega izdelka ali storitve z namenom validacije poslovne ideje.

Rok za oddajo vlog: odprto do porabe sredstev (skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev zahtevkov 30. 9. 2023)