GOSPODARSTVO: "Vavčer za statusno preoblikovanje družb" (REVAV-11)

Predmet javnega poziva: sofinanciranje upravičenih stroškov svetovanja in izvedbe aktivnosti statusnega preoblikovanja.

Namen in cilj: spodbuditi ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva k statusnemu preoblikovanju:

  • samostojnega podjetnika posameznika v kapitalsko družbo,
  • delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo ali obratno ali
  • zadruge v gospodarsko družbo ali obratno,

Rok za oddajo vlog: odprto do porabe sredstev (skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev zahtevkov 30. 9. 2023)

SPOT SPOT