GOSPODARSTVO: "Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih" (REVAV-4)

Predmet javnega poziva: sofinanciranje upravičenih stroškov aktivne udeležbe na mednarodnih forumih, kar je podrobneje definirano v 10. točki javnega poziva.

Namen in cilj: spodbuditi podjetja k aktivni udeležbi na mednarodnih forumih v tujini za povečanje njihove širše prepoznavnosti, njihovih dosežkov, izdelkov oz. storitev, vse s ciljem pridobitve novih poslovnih partnerjev in poslovnih priložnosti na tujih trgih. Na osnovi tega se bo povečala njihova konkurenčnost in s tem dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

Rok za oddajo vlog: odprto do porabe sredstev (skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev zahtevkov 30. 9. 2023)

SPOT SPOT