GOSPODARSTVO/TURIZEM: Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma

Predmet javnega razpisa: sofinanciranje investicij, ki se nanašajo na vlaganja v naslednje nastanitvene obrate:

  • hotele in motele, ki bodo po zaključeni investiciji imeli vsaj 20 nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije vsaj 3* ali vsaj 30 nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije vsaj 4*;
  • penzione in gostišča, ki bodo po zaključeni investiciji imeli vsaj 10 nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije vsaj 3*;
  • turistične kmetije, ki bodo po zaključeni investiciji imele vsaj 5 nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije 3 jabolka;
  • kampe, ki bodo po zaključeni investiciji imeli vsaj 50 nastanitvenih enot (kampirna mesta) kategorije vsaj 4*;
  • glampinge, ki bodo po zaključeni investiciji imeli vsaj 5 nastanitvenih enot (bivalnih enot) kategorije vsaj 4*.

Upravičenci so: 

1) mikro, mala, srednje velika in velika podjetja, z najmanj enim zaposlenim na dan oddaje vloge in s sedežem ali poslovno enoto ali podružnico v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in fizične osebe, ki so nosilci dopolnilne dejavnosti Turizem na kmetiji;

2) registrirano imajo eno od naslednjih dejavnosti:

  • SKD I55.100 – Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov,
  • SKD I55.202 – Turistične kmetije s sobami,
  • SKD I55.300 – Dejavnost avtokampov, taborov.

Roki za oddajo vlog: 5. 12. 2022, 27. 3. 2023 in 29. 5. 2023