Javni poziv za oddajo projektnih predlogov za izvajanje Lokalne razvojne strategije za hribovski del Severne Primorske za leto 2010


Objava: 15. 5. 2009
Ponudnik: LAS za razvoj

Prijavijo se lahko:
- fizične osebe z dejavnostjo (s.p., kmetje, dopolnilne dejavnosti ljudi, osebno dopolnilno delo ipd.),
- javne institucije/organizacije,
- pravne osebe (gospodarske družbe),
- nevladne organizacije (ustanove, zasebni in neprofitni zavodi in društva)

in delujejo na območju občin Bovec, Cerkno, Idrija, Kanal ob Soči, Kobarid, Tolmin ter na Trnovski in Banjški planoti v mestni občini Nova Gorica.

Razpisno dokumentacijo lahko dobite vsak delavnik med 9. in 15. uro na Posoškem razvojnem centru, Ulica Padlih borcev 1b, Tolmin.
Dodatne informacije o javnem pozivu LAS daje strokovno administrativno telo LAS za razvoj, kontaktna oseba Greta Pavšič tel.: 05/38-41-507 ali mobitel: 031-345-868, e-pošta:
#EM#67736777652b76667e7a63684c7d7c6c3e627b#EM#.

Rok za oddajo vlog: 15. 6. 2009

Več informacij za prijavitelje najdete tukaj.


Datoteke:
JAVNI POZIV za oddajo predlogov projektov.pdf (610.20 kB)
Navodila prijaviteljem.pdf (2.21 MB)