Javni poziv delodajalcem za vključitev v enotno Regijsko štipendijsko shemo (RŠS) za Goriško statistično regijo za šolsko/študijsko leto 2009/2010


Ponudnik: Posoški razvojni center (štipenditor)
Objava: 20. april 2009

Rok za oddajo vlog: 20. 8. 2009

Predmet javnega poziva je izbor delodajalcev za vključitev v Regijsko štipendijsko shemo (v nadaljevanju: RŠS) za Goriško statistično regijo v šolskem/študijskem letu 2009/2010.

Štipendija iz RŠS je sestavljena iz treh delov v sledečem razmerju:
• sredstev Evropskega socialnega sklada, (v višini 50% dodeljene kadrovske štipendije, vendar največ v višini 30% minimalne plače, skladno s 37. členom Zakona o štipendiranju (ZŠtip, Ur. l. RS št. 59/07)),
• sredstev občin (v višini največ do 25%),
• sredstev delodajalcev (v višini od 25 do 50%).

Na javni poziv se lahko prijavijo delodajalci, ki so:
- pravne osebe zasebnega prava,
- fizične osebe,
- javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi ter druge osebe javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti,
in ki imajo sedež ali poslovno enoto na območju Goriške statistične regije.

Pogoji za vključitev, način prijave ter postopek izbire delodajalcev so natančno opredeljeni v javnem pozivu. Delodajalci se na javni poziv prijavijo na prijavnem obrazcu »OBR1 – javni poziv«.


Informacije:
- Sandra Kemperle, Posoški razvojni center, 05/38 41 517, #EM#73606c677664286c6d647a6e7e616b4f6063713d677c#EM#
- Tjaša Maurič, Posoški razvojni center, 05/38 41 519, #EM#746b6370652b6b667d7b63684c7d7c6c3e627b#EM#

Operacija RŠS je sofinancirana iz sredstev Evropskega socialnega sklada in se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva«; prednostne usmeritve »Štipendijske sheme«.


Datoteke:
Javni poziv delodajalcem za vstop v RŠS.doc (244.00 kB)
Prijavni obrazec OBR1 javni poziv.doc (345.50 kB)