Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskem štipendiranju za šolsko leto 2019/2020


Javni poziv je namenjen zbiranju potreb delodajalcev po kadrovskih štipendijah v šolskem/študijskem letu 2019/2020 s ciljem informiranja dijakov in študentov o vseh razpoložljivih kadrovskih štipendijah pred izbiro izobraževanja in jih usmeriti k vpisu na izobraževalne programe, ki so skladni s poklicnimi potrebami gospodarstva v regiji.

Prijavitelj
Potrebo po kadrovskih štipendijah lahko prijavi delodajalec s sedežem na območju Goriške regije, ki želi prvič podeliti kadrovsko štipendijo v šolskem/študijskem letu 2019/2020.

Prijava potreb po kadrovskih štipendijah ne zavezuje delodajalca h kasnejši prijavi na Javni razpis sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem v okviru REGIJSKE ŠTIPENDIJSKE SHEME GORIŠKA za šolsko/študijsko leto 2019/2020.

Način prijave
Delodajalec oziroma njegov pooblaščeni predstavnik prijavi potrebo po kadrovskih štipendijah tako, da izpolni Prilogo 1 – prijavni obrazec, ki je sestavni del tega javnega poziva in je objavljen na spletni strani PRC (www.prc.si).

Prijavni obrazec (podpisan in žigosan) delodajalci iz Goriške statistične regije pošljejo s priporočeno pošto na naslov: Posoški razvojni center, Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin ali skenirano na elektronski naslov: #EM#6d6070776d6b67297b6465676264656e62516261773b657e#EM# 

Dodatne informacije lahko dobite na Posoškem razvojnem centru v okviru Regijske štipendijske sheme na telefonski številki: 05/38-41-884.

Datoteke:
Javni poziv 2019 2020.ocx (213.29 kB)
PRC OBRAZEC javni poziv delodajalcem 19 20.ocx (122.45 kB)
SOČAsnik, l. XX., št. 3, 2019