Javni poziv delodajalcem za vključitev v Regijsko štipendijsko shemo (RŠS) Goriške regije za šolsko/študijsko leto 2011/2012


Ponudnik: Posoški razvojni center (štipenditor)
Objava: 30. 3. 2011

Roka za oddajo vlog: 20. maj 2011 in 20. julij 2011

Predmet javnega poziva je izbor delodajalcev za vključitev v Regijsko štipendijsko shemo (v nadaljevanju: RŠS) Goriške regije v šolskem/študijskem letu 2011/2012. RŠS Goriške regije deluje v sklopu enotnih Regijskih štipendijskih shem Slovenije in predstavlja instrument regije, ki temelji na partnerstvu med delodajalci, nosilci RŠS (štipenditorji) in državo.

Štipendija iz RŠS je sestavljena iz treh delov v sledečem razmerju:
• sredstev Evropskega socialnega sklada (v višini 50 % dodeljene kadrovske štipendije brez dodatkov delodajalca, vendar največ v višini 30 % minimalne plače, skladno s 37. členom Zakona o štipendiranju),
• sredstev občin (v višini največ do 25 % dodeljene kadrovske štipendije),
• sredstev delodajalcev (v višini od 25 % do 50 % dodeljene kadrovske štipendije).

Na javni poziv se lahko prijavijo delodajalci, ki so:
- pravne osebe zasebnega prava,
- fizične osebe,
- javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi ter druge osebe javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalnih skupnosti in
- imajo sedež ali poslovno enoto na območju Goriške statistične regije.

Pogoji za vključitev, način prijave in postopek izbire delodajalcev so natančno opredeljeni v javnem pozivu. Delodajalci se na javni poziv prijavijo s prijavo » PRIJAVA – JAVNI POZIV«

Zainteresirane delodajalce vabimo, da čim več prijav oddajo v prvem roku (t.j. do 20. 5. 2011). V tem primeru bo štipenditor lahko zagotovil boljšo, obsežnejšo in učinkovitejšo promocijo razpisanih štipendij med dijaki in študenti še pred poletnimi počitnicami.

Informacije:
- Nataša Klobučar Štrancar, Posoški razvojni center, 05/38-41-514, #EM#6e6076627764286c7b497a796f237d66#EM#
- Marjetka Čopi, Posoški razvojni center, 05/38-41-516, #EM#6d60706961716d66266a657b654d7e7d733f617a#EM#

Operacija RŠS je sofinancirana iz sredstev Evropskega socialnega sklada in se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva«; prednostne usmeritve »Štipendijske sheme«.


Datoteke:
. (0.00 kB)
. (0.00 kB)