Javni poziv za priglasitev objekta poškodovanega v potresu 12.7.2004 za popotresno obnovo


Ministrstvo za okolje in prostor je 8. 9. 2009 objavilo seznam objektov, ki so bili poškodovani v potresu 12. 7. 2004 in so uvrščeni v program popotresne obnove.

Uvrstitev objekta v program pomeni, da so v okviru popotresne obnove opravičeni do sredstev državnega proračuna, v kolikor izpolnjujejo pogoje zakonov, ki urejajo popotresno obnovo po tem potresu.

Lastniki v potresu z dne 12.7.2004 poškodovanih objektov v občinah Bovec, Tolmin, Kobarid, Idrija in Cerkno so pozvani, da podajo pisno vlogo za uvrstitev objekta v program popotresne obnove, v kolikor njihovega objekta NI na priloženem seznamu in menijo, da so upravičeni do sredstev državnega poračuna.
Rok za oddajo vloge je 30. 10. 2009.

Javni poziv s seznamom objektov najdete na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor oz. tukaj (datoteka v .pdf formatu)