Javni poziv delodajalcem za vključitev v Regijsko štipendijsko shemo (RŠS) Goriške regije za šolsko/študijsko leto 2010/2011


Ponudnik: Posoški razvojni center (štipenditor)
Objava: 11. 3. 2010

Roka za oddajo vlog: 20. 5. 2010, 20. 7. 2010

Predmet javnega poziva je izbor delodajalcev za vključitev v Regijsko štipendijsko shemo (v nadaljevanju: RŠS) Goriške regije v šolskem/študijskem letu 2010/2011. RŠS Goriške regije deluje v sklopu enotnih Regijskih štipendijskih shem Slovenije in predstavlja instrument regije, ki temelji na partnerstvu med delodajalci, nosilci RŠS (štipenditorji) in državo.

Štipendija iz RŠS je sestavljena iz treh delov v sledečem razmerju:
• sredstev Evropskega socialnega sklada (v višini 50 % dodeljene kadrovske štipendije brez dodatkov delodajalca, vendar največ v višini 30 % minimalne plače, skladno s 37. členom Zakona o štipendiranju),
• sredstev občin (v višini največ do 25 % dodeljene kadrovske štipendije),
• sredstev delodajalcev (v višini od 25 % do 50 % dodeljene kadrovske štipendije).

Na javni poziv se lahko prijavijo delodajalci, ki so:
- pravne osebe zasebnega prava,
- fizične osebe,
- javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi ter druge osebe javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti,

in ki imajo sedež ali poslovno enoto na območju Goriške statistične regije.

Pogoji za vključitev, način prijave ter postopek izbire delodajalcev so natančno opredeljeni v javnem pozivu. Delodajalci se na javni poziv prijavijo na prijavnem obrazcu »OBR1 – javni poziv«.


Zainteresirane delodajalce vabimo, naj čim več prijav oddajo v prvem roku (t.j. do 20. 5. 2010). V tem primeru bo štipenditor lahko zagotovil boljšo, obsežnejšo in učinkovitejšo promocijo razpisanih štipendij med dijaki in študenti še pred poletnimi počitnicami.

Informacije:
- Tjaša Maurič, Posoški razvojni center, 05/38-41-519, #EM#746b6370652b6b667d7b63684c7d7c6c3e627b#EM#
- Marjetka Čopi, Posoški razvojni center, 05/38-41-516, #EM#6d60706961716d66266a657b654d7e7d733f617a#EM#

Operacija RŠS je sofinancirana iz sredstev Evropskega socialnega sklada in se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva«; prednostne usmeritve »Štipendijske sheme«.


Datoteke:
. (0.00 kB)
. (0.00 kB)