Javni razpis sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem v okviru Regijske štipendijske sheme Goriške regije za šolsko/študijsko leto 2014/2015


Posoški razvojni center z dnem 3. 12. 2014 objavlja Javni razpis sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem v okviru Regijske štipendijske sheme Goriške regije za šolsko/študijsko leto 2014/2015.

Način in rok prijave

Delodajalec, ki se želi vključiti v Regijsko štipendijsko shemo Goriške regije, mora predložiti v celoti izpolnjeno, s strani zakonitega zastopnika podpisano in žigosano vlogo na obrazcu (OBR-1), ki je del razpisne dokumentacije in ji priložiti zahtevana dokazila v zaprti kuverti s pripisom »PRIJAVA na Javni razpis RŠS 2014/2015«.

Prijavo s priporočeno pošto pošljite na naslov:
Posoški razvojni center
Trg svobode 2
5222 Kobarid

Dodatne informacije: na e-naslovu #EM#696f646c44757464267a63#EM# oz. na tel. 05-38-41-500.

Rok prijave je določen kot odprti rok prijave, ki začne teči na dan objave razpisa in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 31. 3. 2015.


Datoteke:
Javni razpis sofinanciranja kadrovskih štipendij RŠS 14 15.pdf (351.85 kB)
Prijavni obrazec OBR 1 RŠS 2014 2015.doc (332.50 kB)
Pooblastilo delodajalca RŠS 2014 2015.doc (112.00 kB)
OSNUTEK pogodbe delodajalec stipendist.doc (173.50 kB)
OSNUTEK pogodbe delodajalec PRC.doc (422.50 kB)