Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2018/2019


Posoški razvojni center z dnem 28. 2. 2018 najavlja objavo Javnega razpisa projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem v okviru Regijske štipendijske sheme Goriške statistične regije za šolsko/študijsko leto 2018/2019 (v nadaljevanju: javni razpis).

Vlogo bo možno oddati od 1. 9. 2018 dalje.

Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbor projektov (delodajalcev s kadrovskimi štipendisti) in sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem s sedežem v Goriški statistični regiji, ki dodeljujejo ter izplačujejo kadrovske štipendije skladno z ZŠtip-1 in sklenjenimi pogodbami o štipendiranju z dijaki ali študenti na dodiplomski ter podiplomski stopnji študija, in sicer za šolsko/študijsko leto 2018/2019. Vrednost javnega razpisa bo predvidoma 500.000 EUR.

V obravnavi je sprememba Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1), ki se bo v primeru potrditve uporabljal od 1. 6. 2018 dalje že za šolsko/študijsko leto 2018/2019. Zaradi prilagoditve bodo besedilo javnega razpisa in obrazci za prijavo objavljeni naknadno, prijava pa bo možna od 1. 9. 2018 dalje.
Vse delodajalce do takrat vabimo, da oddate potrebe po kadrovskem štipendiranju v šolskem letu 2018/2019: http://www.prc.si/razpisi/javni-poziv-delodajalcem-2018-2019.

Javni razpis bo sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

Informacije:
na e-naslovu: #EM#6d6070776d6b67297b6465676264656e62516261773b657e#EM# ali na telefonski številki: 05/38-41-884
SOČAsnik, l. XIX, št. 3, 2018