Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko / študijsko leto 2018/2019


Posoški razvojni center z dnem 22. 8. 2018 objavlja Javni razpis projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem v okviru Regijske štipendijske sheme Goriške regije za šolsko/študijsko leto 2018/2019.

Način prijave na razpis:

Delodajalec, ki se želi vključiti v Regijsko štipendijsko shemo Goriške regije, mora predložiti v celoti izpolnjeno, s strani zakonitega zastopnika podpisano in žigosano prijavnico na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije in ji priložiti zahtevana dokazila v zaprti kuverti s pripisom »PRIJAVA na Javni razpis RŠS 2018/2019«.

Prijavo s priporočeno pošto pošljite na naslov:
Posoški razvojni center
Trg tigrovcev 1
5220 Tolmin

Dodatne informacije:
e-naslov: #EM#6d6070776d6b67297b6465676264656e62516261773b657e#EM#
tel. št.: 05/38-41-884

Rok prijave je določen kot odprti rok prijave, ki začne teči 3. 9. 2018 in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 30. 3. 2019.

Datoteke:
Priloga št. 4:_Označba vloge (ovojnica)


Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.