Javni razpis štipendij Regijske štipendijske sheme za Goriško statistično regijo za šolsko/študijsko leto 2009/2010


Objava: 7. 9. 2009
Rok za oddajo vlog: 10. 10. 2009

Javni razpis štipendij Regijske štipendijske sheme za Goriško statistično regijo za šolsko/študijsko leto 2009/2010 je namenjen dijakom in študentom, ki se izobražujejo doma ali v tujini in se bodo po končanem šolanju/študiju zaposlili na območju Goriške regije.

Štipendije bodo podeljene dijakom in študentom, ki se šolajo za poklice, po katerih so delodajalci izrazili interes, opredeljen v vlogi na javni poziv. Za šolsko/študijsko leto 2009/2010 je 16 delodajalcev iz Goriške statistične regije skupaj razpisalo 99 štipendij, od tega 45 štipendij za srednješolce in 54 štipendij za študente.

Rok za oddajo vlog je 10. oktober 2009.

Pogoji za sodelovanje na Javnem razpisu, postopek izbora kandidatov, načini in rok prijave, delodajalci in razpisane štipendije ter vsa ostala določila so podrobneje opredeljena v Javnem razpisu.

Informacije: Tjaša Maurič (tel. št.: 05/38 41 519, e-mail: #EM#746b6370652b6b667d7b63684c7d7c6c3e627b#EM#)


Datoteke:
Javni razpis stipendij.pdf (341.57 kB)
Prijavni obrazec OBR2.doc (317.50 kB)