Javni razpis štipendij Regijske štipendijske sheme (RŠS) Goriške statistične regije za šolsko/študijsko leto 2013/2014


Objava: 10. september 2013

Rok za oddajo vlog: 10. oktober 2013


Javni razpis štipendij Regijske štipendijske sheme za Goriško statistično regijo za šolsko/študijsko leto 2013/2014 je namenjen dijakom in študentom, ki se izobražujejo doma ali v tujini in se bodo po končanem šolanju/študiju zaposlili na območju Goriške regije.

Štipendije bodo podeljene dijakom in študentom, ki se šolajo za poklice, po katerih so delodajalci izrazili interes opredeljen v vlogi na Javni poziv. Za šolsko/študijsko leto 2013/2014 je 20 delodajalcev iz Goriške statistične regije skupaj razpisalo 175 štipendij. Dijakom je namenjenih 57 štipendij, dodiplomskim študentom 56 štipendij, za podiplomske študente pa je razpisanih 62 štipendij.

Pogoji za sodelovanje na Javnem razpisu, postopek izbora kandidatov, načini in rok prijave, delodajalci in razpisane štipendije ter vsa ostala določila so podrobneje opredeljena v Javnem razpisu.

Javni razpis štipendij RŠS Goriške statistične regije za šolsko/študijsko leto 2013/2014 najdete spodaj.

Prijavni obrazec 2013/2014 najdete med priponkami.

Sprememba v Javnem razpisu štipendij - spremenjen datum odpiranja vlog

Odpiranje pravočasno prispelih in pravilno opremljenih vlog bo v ponedeljek, 14. 10. 2013.

Informacije:
Maruša Mavri, tel. št.: 05/38-41-500, e-pošta: #EM#6d6070767764286a697f78624c7d7c6c3e627b#EM#
Marjetka Čopi Cvek, tel. št.: 05/38-41-500, e-pošta: #EM#6d60706961716d66266a657b654d7e7d733f617a#EM#
mag. Damijana Kravanja, tel. št.: 05/38-41-500, e-pošta: #EM#64606f6a6e6468662662786a7a6c606571516261773b657e#EM#

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojna prioriteta: »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« in v okviru prednostne usmeritve »Štipendijske sheme«.Datoteke:
. (0.00 kB)
. (0.00 kB)