Javni razpis štipendij Regijske štipendijske sheme (RŠS) Goriške statistične regije za šolsko/študijsko leto 2011/2012


Objava: 12. september 2011

Rok za oddajo vlog: 10. oktober 2011

Javni razpis štipendij Regijske štipendijske sheme za Goriško statistično regijo za šolsko/študijsko leto 2011/2012 je namenjen dijakom in študentom, ki se izobražujejo doma ali v tujini in se bodo po končanem šolanju/študiju zaposlili na območju Goriške regije.

Štipendije bodo podeljene dijakom in študentom, ki se šolajo za poklice, po katerih so delodajalci izrazili interes, opredeljen v vlogi na javni poziv. Za šolsko/študijsko leto 2011/2012 je 25 delodajalcev iz Goriške statistične regije skupaj razpisalo 140 štipendij. Dijakom je namenjenih 69 štipendij, dodiplomskim študentom 57 štipendij, za podiplomske študente (študij na 2. bolonjski stopnji) pa je razpisanih 14 štipendij.

Pogoji za sodelovanje na Javnem razpisu, postopek izbora kandidatov, načini in rok prijave, delodajalci in razpisane štipendije ter vsa ostala določila so podrobneje opredeljena v Javnem razpisu.

Javni razpis štipendij RŠS Goriške statistične regije za šolsko/študijsko leto 2011/2012 najdete tukaj.

Prijavni obrazec 2011/2012 najdete tukaj.

Informacije: Marjetka Čopi, tel. št.: 05/38-41-500, e-pošta: #EM#6d60706961716d66266a657b654d7e7d733f617a#EM#


Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojna prioriteta: »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« in v okviru prednostne usmeritve »Štipendijske sheme«.Datoteke:
. (0.00 kB)
. (0.00 kB)