Javni razpis štipendij Regijske štipendijske sheme (RŠS) Goriške statistične regije za šolsko/študijsko leto 2012/2013


Objava: 14. september 2012

Rok za oddajo vlog: 10. oktober 2012

Javni razpis štipendij RŠS za Goriško statistično regijo je namenjen dijakom in študentom, ki se izobražujejo doma ali v tujini in se bodo po končanem šolanju/študiju zaposlili na območju Goriške razvojne regije.

Štipendije iz RŠS se dodeljujejo dijakom in študentom, ki se šolajo za poklice, po katerih delodajalci povprašujejo oziroma izrazijo interes, opredeljen v vlogi na javni poziv. Za šolsko/študijsko leto 2012/2013 je 23 delodajalcev iz Goriške statistične regije skupaj razpisalo 147 štipendij. Dijakom je namenjenih 50 štipendij, dodiplomskim študentom 86 štipendij, za podiplomske študente pa je razpisanih 11 štipendij.

Pogoji za sodelovanje na Javnem razpisu, postopek izbora kandidatov, načini in rok prijave, delodajalci in razpisane štipendije ter vsa ostala določila so podrobneje opredeljena v Javnem razpisu.

Javni razpis štipendij RŠS Goriške statistične regije za šolsko/študijsko leto 2012/2013 najdete tukaj.

Prijavni obrazec najdete tukaj.

Informacije:

Marjetka Čopi, telefon: 05/38-41-500, e-pošta: #EM#6d60706961716d66266a657b654d7e7d733f617a#EM#
mag. Damijana Kravanja, telefon: 05/38-41-500, e-pošta: #EM#64606f6a6e6468662662786a7a6c606571516261773b657e#EM#

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojna prioriteta: »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« in v okviru prednostne usmeritve »Štipendijske sheme«.Datoteke:
. (0.00 kB)
. (0.00 kB)