Javni razpis štipendij Štipendijske sheme SOČA (za šolsko/študijsko leto 2009/2010)


Objava: 3. 8. 2009
Rok za oddajo vlog: 11. 9. 2009 in 9. 10. 2009

Za šolsko/študijsko leto 2009/2010 je 9 delodajalcev iz Posočja razpisalo skupaj 36 štipendij; 11 štipendij za dijake, 24 za dodiplomske študente in 1 štipendijo za podiplomski študij.

Do štipendije so upravičeni dijaki in študenti iz Posočja ali iz drugih predelov Slovenije in tujine, ki se izobražujejo doma ali v tujini in se bodo po končanem šolanju/študiju zaposlili ali samozaposlili v Posočju.

Štipendije bodo podeljene predvsem za poklice, za katere so delodajalci izrazili interes, prednostno pa za deficitarne poklice, kot je to opredeljeno v »Dopolnitvi št. 3 Analize deficitarnih poklicev v Posočju, PRC, avgust 2009«. Merila za podelitev štipendij, pogoji za sodelovanje na Javnem razpisu, načini in roki prijave, delodajalci in razpisane štipendije ter vsa ostala določila so podrobneje opredeljena v Javnem razpisu.

Roka za oddajo vlog:
- za srednješolce: 11. 9. 2009
- za študente: 9. 10. 2009

Informacije:
- Sandra Kemperle (05/38 41 517, e-mail: #EM#73606c677664286c6d647a6e7e616b4f6063713d677c#EM#),
- Tjaša Maurič (05/ 38 41 519, e-mail: #EM#746b6370652b6b667d7b63684c7d7c6c3e627b#EM#).


Datoteke:
Javni razpis stipendij.pdf (238.09 kB)
VLOGA za stipendijo OBR1.doc (246.50 kB)
Analiza deficitarnih poklicev, DOPOLNITVE avg 09.doc (99.00 kB)