Javni razpis za dodeljevanje sredstev za prireditve, ki pospešujejo povezovanje in sodelovanje med prebivalci na območju LAS


Objava: 12. 2. 2010

Ustanova lokalna razvojna fundacija Banjške in Trnovske planote v skladu z odločbo o potrditvi projektov letnega izvedbenega načrta in odobritvi sredstev za projekte za leto 2010 s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v okviru projekta »Podpora prireditvam NVO na območju LAS«, objavlja javni razpis za dodeljevanje sredstev za prireditve, ki pospešujejo povezovanje in sodelovanje med prebivalci na območju LAS za razvoj (Občina Bovec, Občina Cerkno, Občina Idrija, Občina Kanal ob Soči, Občina Kobarid, Občina Tolmin ter Trnovsko in Banjška planota v Mestni občini Nova Gorica).

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje prireditve, ki :
• ima osnovni poudarek na kulturnem in etnološkem značaju,
• krepi druženje, socialne stike, medgeneracijsko sodelovanje, ohranja kulturno identiteto, spodbuja socialno podjetništvo na podeželju ter
• ohranja naravno in kulturno dediščino.

Upravičeni prijavitelji prireditev so nevladne organizacije (ustanove, zasebni neprofitni zavodi in društva). Prijavitelji prireditev, ki so upravičeni do sofinanciranja prireditve, morajo imeti sedež na območju LAS za razvoj.


Razpis je namenjen sofinanciranju prireditev, ki bodo izvedene v obdobju od 1. 1. 2010 do 31. 10. 2010.

Rok za oddajo vlog: 15.3.2010

Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu, postopek izbire kandidatov, načini in rok prijave, ter vsa ostala določila so podrobneje opredeljena v javnem razpisu.

Informacije:
Metka Podgornik, tel.: 05/30-74-040, e-pošta: #EM#6d647668652b76686c6e65796264654f607d737d7b6177396b70#EM#

Javni razpis-Fundacija BiT Planota.doc
Prijavnica za prireditve LAS za razvoj.doc
Pravilnik o kriterijih za prireditve.doc
Pogodba z društvi.doc
Ocenjevalni list za prijave prireditev.doc
PRILOGA 1-Izjava partnerja.doc
OBR-VP-01h_ Primer Casovnice_parnter.xls