Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2019/2020


Posoški razvojni center z dnem 4. 3. 2019 objavlja Javni razpis projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem v okviru Regijske štipendijske sheme Goriške regije za šolsko/študijsko leto 2019/2020.

Način prijave na razpis:
Delodajalec, ki se želi vključiti v regijsko štipendijsko shemo Goriške regije, mora predložiti v celoti izpolnjeno, s strani zakonitega zastopnika podpisano in žigosano prijavnico na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije in ji priložiti zahtevana dokazila v zaprti kuverti s pripisom »PRIJAVA na Javni razpis RŠS 2019/2020«.

Prijavo s priporočeno pošto pošljite na naslov:
Posoški razvojni center
Trg tigrovcev 1
5220 Tolmin

Dodatne informacije: na e-naslovu #EM#6d6070776d6b67297b6465676264656e62516261773b657e#EM# oz. na tel. št. 05-38-41-884.

Rok prijave je določen kot odprti rok prijave, ki začne teči 1. 10. 2019 in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 31. 3. 2020.

Datoteke:
Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2019/2020Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.