Javni razpis za izgradnjo Tematske pešpoti in brvi Kluže - ureditev kulturne dediščine 1. svetovne vojne (projekt WALKofPEACE)


Posoški razvojni center vas v imenu Občine Bovec vabi, da predložite ponudbo, ki bo skladna z zahtevami in navodili gospodarskega subjekta za pripravo ponudbe za oddajo javnega naročila.Predmet javnega razpisa: GRADNJA TEMATSKE PEŠPOTI Z BRVJO KLUŽE - Ureditev kulturne dediščine 1. svetovne vojne

Predvideni roki:
Rok za sporočilo naročniku za ogled lokacije na kraju samem: 14. 4. 2020 do 12. ure
Ogled na kraju samem: 16. 4. 2020 ob 10. uri
Rok za sprejem vprašanj na JN: 20. 4. 2020 do 10. ure
Rok za podaja odgovorov na JN: 21. 4.2020 do 10. ure
Rok za prejem garancije za resnost ponudbe na naslov naročnika: 23. 4. 2020 do 10. ure
Rok za oddajo ponudb: 23. 4. 2020 do 10. ure
Rok za izvedbo: 31. 8. 2020; začetek del se uskladi z investitorjem oziroma s sklenjeno pogodbo

-------------------------------------------------

1. RAZPISNA DOKUMENTACIJA:2. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA za brv3. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA za tematsko pot Kluže (TPK)4. SKUPNA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA za brv in TPKSPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE - 8. 4. 2020Datoteke:
. (0.00 kB)