NVO GASILC: Javni razpis za podporo dejavnosti gasilsko zaščitnih reševalnih služb

Namen razpisa: spodbujanje razvoja dejavnosti gasilsko zaščitnih reševalnih služb pri izvajanju javne dejavnosti oziroma operativnih nalog gasilstva ter drugih splošnih reševalnih nalog na območju Republike Slovenije, ki temelji na zagotavljanju usklajenega razvoja gasilsko reševalnih enot s pomočjo:

  • posodabljanja gasilsko zaščitne ter reševalne opreme in stavb,
  • nakup gasilskih vozil,
  • digitalizacija poslovanja.

Upravičenci: pravne osebe v zasebni lasti, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja, organizirani kot društvo, zveza društev iz dejavnosti zaščite in reševanja pri požarih in nesrečah.

Skupni razpisani znesek posojil: 2.000.000 EUR (najnižja zaprošena vrednost sredstev je 50.000 EUR, najvišja  pa 400.000 EUR.  Minimalna vrednost upravičenih stroškov je 60.000 EUR.)

Rok za oddajo vlog: od 9. 1. 2023 do 31. 8. 2023 oziroma do porabe sredstev (Rok za črpanje sredstev je najkasneje do 30. 6. 2024 ter hkrati ne dlje kot 2 meseca po zaključku projekta.)

Več informacij: TUKAJ