KULTURA: Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v občini Tolmin za leti 2023 in 2024

Občina Tolmin objavlja Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v občini Tolmin za leti 2023 in 2024.

Predmet razpisa: sofinanciranje ljubiteljske dejavnosti kulturnih društev na naslednjih področjih:

 • vokalna glasbena dejavnost,
 • instrumentalna glasbena dejavnost,
 • gledališka in lutkovna dejavnost,
 • folklorna dejavnost,
 • plesna dejavnost,
 • filmska in video dejavnost,
 • likovna dejavnost,
 • literarna dejavnost.

Rok za oddajo vlog: ponedeljek, 29. maj 2023. 

Za pravočasno se šteje vloga, če na naslov prispe:

 • priporočeno po pošti zadnji dan roka (pravilo dospetja),
 • zadnji dan do 15. ure osebno,
 • do konca dneva po e-pošti. 

Več informacij o načinu posameznega pošiljanja najdete v razpisni dokumentaciji.

Dodatne informcije in razpisna dokumentacija: TUKAJ