Javni razpis za spodbujanje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v podjetjih na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2010


Ponudnik: Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
Objava: Uradni list RS, 26. februar 2010

Rok za oddajo vlog: 17. 5. 2010

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v podjetjih na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2010 v obliki nepovratnih sredstev, ki se bodo dodeljevala podjetjem za:
a. Izobraževanje zaposlenih (izobraževanje se nanaša na pridobitev višje stopnje formalne izobrazbe od sedanje),
b. Usposabljanje zaposlenih (ki se nanaša na pridobivanje ustreznih znanj in spretnosti).

Upravičeni stroški, za katere je mogoče pridobiti subvencijo oz. pomoč, so:
- stroški izobraževanj in usposabljanj,
- potni stroški oseb, ki se izobražujejo in usposabljajo na odobrenih izobraževanjih in usposabljanjih, s tem, da njihova višina ne sme presegati 10% upravičenih stroškov vseh odobrenih izobraževanj oziroma usposabljanj skupaj.

Stroški lastnega dela vlagatelja niso upravičeni do sofinanciranja.
Davek na dodano vrednost v nobenem primeru ni upravičen strošek.

Skupna vrednost pomoči za posamezen projekt:
- do 100% vrednosti upravičenih stroškov.

Skupna višina sofinanciranja izobraževanj in usposabljanj, ki jo lahko prejme upravičenec, ne bo mogla preseči 8.400 EUR. V primeru, da sredstva iz javnega razpisa niso porabljena v celoti, se lahko upravičencu dodelijo višja sredstva (ostanek se enakomerno porazdeli med upravičence).

Informacije:
- Tina Bregar, Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, 01/47-83-797, #EM#74686c622a6774626f68784b6b6278216378#EM#;
- Almira Pirih, Posoški razvojni center, 05-38-41-515 oz. 05-38-41-500, #EM#616d6f6a76642877617b63634c7d7c6c3e627b#EM#.


Datoteke:
JR Izobrazevanje in usposabljanje 2010.doc (108.00 kB)
RD Izobrazevanje in usposabljanje 2010.doc (462.00 kB)
Predlog prejemnikov sredstev izobrazevanje in usposabljanje 2010.DOC (204.00 kB)
SOČAsnik, l. XXI, št. 1, 2020