Javni razpis za spodbujanje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v podjetjih na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2011


Ponudnik: Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
Objava: Uradni list RS, št. 7, z dne 4. februar 2011

Rok za oddajo vlog: 17. maj 2011

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v podjetjih na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2011 v obliki nepovratnih sredstev, ki se bodo dodeljevala podjetjem za:
a. Izobraževanje zaposlenih (to se nanaša na pridobitev višje stopnje formalne izobrazbe od sedanje),
b. Usposabljanje zaposlenih (nanaša se na pridobivanje ustreznih znanj in spretnosti).

Upravičeni stroški, za katere je mogoče pridobiti subvencijo oz. pomoč, so:
- stroški izobraževanj in usposabljanj,
- potni stroški oseb, ki se izobražujejo in usposabljajo na odobrenih izobraževanjih in usposabljanjih, s tem da njihova višina ne sme presegati 10 % upravičenih stroškov vseh odobrenih izobraževanj oziroma usposabljanj skupaj.

Stroški lastnega dela vlagatelja niso upravičeni do sofinanciranja.
Davek na dodano vrednost v nobenem primeru ni upravičen strošek.

Skupna vrednost pomoči za posamezen projekt:
- do 100 % vrednosti upravičenih stroškov

Skupna višina sofinanciranja izobraževanj in usposabljanj, ki jo lahko prejme upravičenec, ne bo mogla preseči 12.000 EUR. V primeru, da sredstva iz javnega razpisa niso porabljena v celoti, se lahko upravičencu dodelijo višja sredstva (ostanek se enakomerno porazdeli med upravičence).

Dodatne informacije so v času odprtja razpisa na voljo vsak dan med 9. in 12. uro, kontaktni osebi:
- Tina Bregar na Službi Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (tel. 01-3201-364, e-mail: #EM#74686c622a6774626f68784b6b6278216378#EM#) in
- mag. Almira Pirih na Posoškem razvojnem centru (tel. 05-38-41-500, e-mail: #EM#616d6f6a76642877617b63634c7d7c6c3e627b#EM#).


Datoteke:
Javni razpis za spodbujanje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v podjetjih na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2011.doc (90.50 kB)
Razpisna dokumentacija Izobraževanje in usposabljanje 2011.doc (558.00 kB)