Javni razpis za ukrep 323 - Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja


Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz ukrepa 323 - Ohranjanje dediščine podeželja v okviru PRP 2007 - 2013.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 4.000.000 evrov.

Stopnja pomoči znaša do vključno 85 % priznane vrednosti naložbe.

Javni razpis je odprt od 30. julija naprej do preklica javnega razpisa na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Cilj ukrepa je prispevati k ohranitvi dediščine na podeželju, izboljšanju kakovosti življenja in posredno vplivati na večjo gospodarsko vitalnost podeželja.

Več o razpisu najdete tukaj.