Javno naročilo za izvajanje računovodskih storitev


Naročnik: Posoški razvojni center

Objava: 2. 4. 2013

Rok za oddajo vlog: 15. 4. 2013 do 12. ure

Predmet javnega naročila je izbor izvajalca za izvajanje računovodskih storitev za javni zavod Posoški razvojni center.

Javno naročilo je objavljeno na Portalu javnih naročil.

Informacije:
Vesna Kozar, Posoški razvojni center, 05/38-41-503, #EM#7664716d652b6d687268784b7c7f6d216378#EM#Datoteke:
Razpisna dokumentacija računovodsto 2 4 2013.pdf (417.35 kB)
Razpisna dokumentacija računovodsto 2 4 2013.doc (396.00 kB)