Javno naročilo za izvajanje računovodskih storitev


Posoški razvojni center (PRC) je 16. aprila na Portalu javnih naročil RS (št. NMV2094) objavil Javno naročilo za izvajanje računovodskih storitev za javni zavod Posoški razvojni center.Popravek razpisne dokumentacije za Javnim razpisom za izvajanje računovodskih storitev št. NMV2094/2015/PRC, objavljen na Portalu javnih naročil dne 16. 04. 2015:

V poglavju III. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA, se prvi stavek točka 11 glasi: Ponudnik je v obdobju zadnjih petih let pred oddajo ponudbe uspešno opravil vsaj eden referenčen pogodbeni posel računovodenja v javnem zavodu.

V obrazcu: Priloga 7 – REFERENČNA TABELA; se tekst v prvem stavku glasi:
Ponudnik je v obdobju zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe uspešno izvedel vsaj en istovrsten posel (kot je predmet tega naročila).

V obrazcu Priloga 2 in v obrazcu Priloga 9/4 se glasi popravek: naročnik Posoški razvojni center.

Dodana priloga D v razpisni dokumentaciji: Izjava ponudnika o predložitvi garancij za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v garancijskem roku.
Rok za oddajo: petek, 8. maj 2015, do 12. ure
Kontaktna oseba: Vesna Kozar, telefon: 05/38-41-503, e-pošta: #EM#7664716d652b6d687268784b7c7f6d216378#EM# 
Datoteke:
Javno naročilo računovodske storitve za PRC NMV20942015PRC zaščiteno.pdf (639.34 kB)
Priloge računovodske storitve PRC NMV20942015.doc (204.50 kB)
Javno naročilo računovodske storitve za PRC NMV20942015PRC popravek RD 30 4 2015.pdf (547.18 kB)
PRILOGE RAČUNOVODSKE STORITEV PRC NMV20942015 popravek 30 4 2015.pdf (508.00 kB)
PRILOGE RAČUNOVODSKE STORITEV PRC NMV20942015 popravek 30 4 2015.doc (216.50 kB)