Javno povabilo k prijavi za sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja v šolskih letih od 2007/2008 do 2012/2013


Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je 28. 1. 2011 na svojih spletnih straneh in v Uradnem listu RS št. 6/2011 objavil Javno povabilo k prijavi za sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja v šolskih letih od 2007/2008 do 2012/2013. Okvirna višina razpoložljivih sredstev je vrednosti 6.923.610,00 EUR.

Namen
javnega povabila je večja dostopnost izobraževanja, povečanje splošne izobraženosti odraslih do zaključene srednješolske izobrazbe ter zaposlitvenih možnosti posameznikov.

Predmet sofinanciranja

Vlagatelji, ki so v navedenih šolskih letih zaključili celoten ali del programa srednješolskega izobraževanja odraslih (nižje poklicno, srednjega poklicnega, srednjega strokovnega, poklicno tehničnega in gimnazijskega izobraževanja) lahko pridobijo povrnitev do 90% upravičenih stroškov šolnin za uspešno opravljene obveznosti:

* po osebnem izobraževalnem načrtu v posameznih šolskih letih/letnikih;
* zaključeno izobraževanje;
* delovodski, poslovodski ali mojstrski izpit;
* priprave z opravljeno splošno oziroma poklicno maturo ali zaključnim izpitom;
* diferencialne izpite;
* v okviru prekvalifikacije za posamezno šolsko leto po osebnem izobraževalnem načrtu;
* maturitetni ali poklicni tečaj.

* Ključni pogoji:
* vlagatelj mora biti državljan Republike Slovenije;
* vlagatelj mora biti ob zaključku izobraževalnega programa ali posameznega šolskega leta star od 25 do 64 let;
* uveljavlja lahko le stroške šolnine do vključno V. stopnje srednješolskega izobraževanja za šolska leta 2007/2008, 2008/2009 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 in 2012/2013;
* stroške, ki jih uveljavljajo morajo poravnati z lastnimi sredstvi in ne smejo prejeti sredstev iz drugih virov;
* račun za šolnino mora biti plačan znotraj upravičenega obdobja, in sicer od 1. 1. 2007 do 31. 8. 2013.

Vlagatelji lahko vloge oddajajo od dneva objave povabila do porabe razpoložljivih sredstev oziroma do 15. 7. 2013.

Javno povabilo in navodila k prijavi najdete tukaj.