Javno naročilo Celovit pregled potencialno ustreznih območij za pridobivanje energije iz obnovljivih virov energije na pilotnem območju občin Bovec, Kobarid, Tolmin, Cerkno in Idrija


Javno naročilo Celovit pregled potencialno ustreznih območij za pridobivanje energije iz obnovljivih virov energije na pilotnem območju občin Bovec, Kobarid, Tolmin, Cerkno in Idrija (naročilo male vrednosti) je od 25. septembra 2014 objavljeno na Portalu javnih naročil pod oznako NMV3931/2014.

Ponudnik mora ponudbo predložiti na naslov Posoški razvojni center, Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin, najkasneje do 3. 10. 2014 do 10.00 ure. Ponudbe, poslane po pošti, morajo biti poslane priporočeno in morajo prispeti na zgoraj navedeni naslov najpozneje do zahtevanega datuma in ure.

Ponudbe se odpira po vrstnem redu prispetja.

Razpisna dokumentacija in priloge (če priponk ne vidite, morate sprejeti "piškotke"):
Razpisna dokumentacija.pdf
Priloga 1 - prijava.pdf
Priloga 2 - ponudba.pdf
Priloga 3 - izjava o pogojih razpisa.pdf
Priloga 4 - izjava o izpolnjevanju osnovnih pogojev.pdf
Priloga 5 - izjava o ekonomski in finančni sposobnosti.pdf
Priloga 6 - izjava o kadrovski sposobnosti.pdf
Priloga 7 - referenčna tabela.pdf
Priloga 8 - podizvajalci.pdf
Priloga 9 - skupna ponudba.pdf
Priloga 10 - vzorec pogodbe.pdf
Priloga 11 - projektna naloga.pdf
Priloga 12 - etiketa za naslavljanje ponudb.pdf
Priloga 13 - opomnik za izdelavo ponudbe.pdf
Menična izjava.pdf