Javno naročilo male vrednosti: Zamenjava oken na zahodnem delu stavbe OŠ Most na Soči


Javno naročilo Zamenjava oken na zahodnem delu stavbe OŠ Most na Soči je od 15. julija 2014 objavljeno na Portalu javnih naročil pod oznako NMV2455/2014.

Rok za oddajo ponudb je četrtek, 24. julij 2014, do 9.00 ure. Velja pravilo dospetja (prejemna teorija).

Razpisna dokumentacija in priloge:
01-Razpisna dokumentacija.pdf
02-Podatki o gospodarskem subjektu.pdf
03-Ponudba.pdf
04-Izjava o pogojih razpisa.pdf
05-Izjava o izpolnjevanju osnovnih pogojev.pdf
06-Izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev.pdf
07-Izjava o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih.pdf
08-Izjava o zagotovljenih kadrovskih zmogljivostih.pdf
09-Podatki o referenčnem delu.pdf
10-Vzorec pogodbe.pdf
11-Etiketa za naslavljanje ponudbe.pdf
12-Opomnik za izdelavo ponudbe.pdf
13-Popis del.xls
14-Načrt PZI.pdf