Javni poziv za vključitev v operacijo Podjetno v svet podjetništva 2013 - Goriška regija


Izvajalec javnega poziva: RRA SEVERNE PRIMORSKE Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica

Predmet javnega poziva je vključitev desetih mladih visoko izobraženih brezposelnih oseb v operacijo Podjetno v svet podjetništva 2013 v Goriški regiji.

Namen operacije je podjetniško usposabljanje mladih, visoko izobraženih brezposelnih oseb v Goriški regiji s ciljem, da bi se mladi po zaključku operacije samozaposlili, zaposlili v lastnem podjetju ali zaposlili pri drugem delodajalcu.

Rok za prijavo:
Prijave s priloženim izpolnjenim vprašalnikom, izpolnjeno in podpisano izjavo prijavitelja, priloženim življenjepisom, potrdilom o prijavi pri Zavodu RS za zaposlovanje in fotokopijo dokazila o izobrazbi lahko oddate v tajništvu RRA SEVERNE PRIMORSKE Regijski razvojni agenciji d.o.o. Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 3, 5000 Nova Gorica do 6. junija 2013 do 16.00 ure ali pošljete priporočeno po pošti na naslov: RRA SEVERNE PRIMORSKE Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 3, 5000 Nova Gorica , najkasneje do 6. junija 2013 (velja poštni žig tega dne).

Dodatne informacije: vsak dan do vključno 6. junija 2013 med 8.00 in 13.00 na telefonski številki 05/33-06-690 oz. e-naslovu #EM#4273776d6b2b4b6e606c66614c7f7c6e3d62623d677c#EM#.

Razpisna dokumentacija je na razpolago na spletni strani www.rra-sp.si in na sedežu RRA SEVERNE PRIMORSKE Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 3, 5000 Nova Gorica, zainteresirani pa jo bodo lahko prejeli tudi po klasični ali elektronski pošti.

Potencialni udeleženci operacije bodo dodatne informacije o vsebini in poteku operacije lahko dobili tudi na predstavitvi, ki bo namenjena vsem zainteresiranim kandidatom. Predstavitev bo 23. maja 2013 ob 9.00 na sedežu Zavoda RS za zaposlovanje, območna enota Nova Gorica, Tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica. V kolikor se bodo kandidati želeli udeležiti predstavitve, naj se predhodno prijavijo na e-naslov: #EM#4273776d6b2b4b6e606c66614c7f7c6e3d62623d677c#EM# do vključno 22. maja 2013.Datoteke:
Javni poziv objava 14052013.doc (430.50 kB)