KMETIJSTVO: 6. javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

Predmet javnega razpisa je podpora za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih.

Rok za prijavo: 1. 1. 2024 do 12.00

Vložitev vloge poteka od 19. 5. 2022 od 9. ure do zaprtja javnega razpisa.