KMETIJSTVO: Javni razpis za podelitev javnega pooblastila za krovno spremljanje stanja kmetijskih tal

Predmet javnega razpisa je podelitev javnega pooblastila za krovno spremljanje stanja kmetijskih tal za obdobje petih let: od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2027.

Naloge javnega pooblastila obsegajo:
a. vzorčenje, pedološki opis značilnosti tal na kmetijskem zemljišču in ocena kakovosti kmetijskih tal;
b. izvajanje laboratorijskih analiz vzorcev tal;
c. interpretacija analiz in priprava podatkov o stanju kmetijskih tal za vnos v zbirko podatkov iz 161.a člena zakona;
č. organizacija oziroma izvajanje primerjalnih laboratorijskih testov za zagotavljanje kakovosti in primerljivosti laboratorijev nosilcev javnega pooblastila za spremljanje stanja kmetijskih tal;
d. izvajanje usposabljanja vzorčenja tal in pedološkega opisovanja tal na kmetijskih zemljiščih;
e. priprava poročil o opravljenih aktivnostih na področju spremljanja stanja kmetijskih tal.

Rok za prijavo: 29. 9. 2022 do 12. ure