KMETIJSTVO: Javni razpis za projekte nakupa kmetijskih in gozdnih zemljišč; A – AGRO ZEMLJA


Namen razpisa: dodeljevanje posojil v kmetijstvu in gozdarstvu, na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj Spodbujanje primarne kmetijske pridelave, ki
ustreza naslednjemu ukrepu:
  •  trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri,
  •  povečanje samooskrbe s hrano.
Rok za oddajo vlog: od 27. 6. 2022 do 31. 12. 2022 

Več informacij: TUKAJ