KMETIJSTVO: Javni razpis za projekte nakupa kmetijskih in gozdnih zemljišč; A – AGRO ZEMLJA

Namen razpisa: dodeljevanje posojil v kmetijstvu in gozdarstvu, na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj Spodbujanje primarne kmetijske pridelave, ki ustreza naslednjemu ukrepu:

  • trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri,
  • povečanje samooskrbe s hrano.

Rok za oddajo vlog: od 27. 6. 2022 do 31. 12. 2022