KMETIJSTVO: Javni razpis za projekte primarne kmetijske pridelave s podporo projektom za prilagajanje na podnebne spremembe; A – AGRO INVEST


Namen razpisa: dodeljevanje posojil v kmetijstvu na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj Spodbujanje primarne kmetijske pridelave za prilagajanje podnebnim spremembam, ki ustreza naslednjemu ukrepu:
  • Izboljšanje učinkovitosti kmetijskega gospodarstva,
  • Izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali,
  • Vzpostavitev in/ali izboljšava infrastrukture,
  • Doseganje kmetijsko-okoljsko-podnebnih ciljev,
  • Spodbujanje zaposlitvenih možnosti.
Rok za oddajo vlog: od 27. 6. 2022 do 31. 12. 2022

Več informacij: TUKAJ