KMETIJSTVO: Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2022


Predmet javnega razpisa: finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki so organizirana kot kmetije, zaradi škodnega dogodka, ki prizadene nosilca ali člana kmetije

Rok za oddajo vlog: V skladu s tretjim odstavkom 12. člena Uredbe, se vloge na javni razpis začnejo vlagati peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike
Slovenije. Vloge se lahko vlagajo do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI. Najdlje pa bo razpis odprt do 1. 12. 2022 do 23.59.


Več informacij najdete tukaj.