OBČINE: Javni razpis za sofinanciranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture (ugodna posojila)

Namen razpisa: dodeljevanje ugodnih posojil občinam na območju Republike Slovenije, ki zasledujejo naslednje cilje:

  • izboljšanje lokalne in regionalne javne infrastrukture, ki ustreza naslednjemu ukrepu:
  • Izboljšanje cestne infrastrukture,
  • Izboljšanje komunalne in okoljske infrastrukture,
  • Izboljšanje/obnova/izgradnja socialne in športno turistične infrastrukture,
  • Izboljšanje gospodarskega razvoja,
  • Izgradnja ali posodobitev informacijske komunikacijske tehnologije,
  • Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov

Rok za oddajo vlog: v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 20. 6. 2022 do 31. 12. 2022 oziroma do porabe sredstev.