OBČINE: Nepovratne finančne spodbude lokalnim skupnostim za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stavb

Predmet javnega poziva: nepovratne finančne spodbude lokalnim skupnostim za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stavb na celotnem območju Republike Slovenije za določene nove naložbe (in za nekatere nove naložbe v stavbah v posameznih občinah).

Namen javnega poziva: spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije in povečanje rabe obnovljivih virov energije v starejših stavbah, ki so v so/lasti lokalnih skupnosti. Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli le za novo naložbo.

Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki se bodo začeli izvajati po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu:

A - vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi,
B - vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe,
C - vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe,
D - priključitev starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe na sistem daljinskega ogrevanja,
E - vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stanovanjski stavbi,
F - toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe,
G - toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši eno- ali dvostanovanjski stavbi,
H - vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi,
I - vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje starejše stanovanjske stavbe,
J - gradnja ali nakup skoraj nič-energijske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe,
K - celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe,
L - nakup stanovanja v novi ali obnovljeni skoraj nič-energijski tri- in večstanovanjski stavbi.

Rok za oddajo vlog: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

SPOT SPOT