Objava prostega delovnega mesta direktorja javnega zavoda Posoški razvojni center


Datum objave: 24. 11. 2014

Posoški razvojni center, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, razpisuje prosto delovno mesto DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA POSOŠKI RAZVOJNI CENTER.

Kandidati morajo poleg zakonsko določenih izpolnjevati še naslednje pogoje:

• najmanj univerzitetno izobrazbo oz. magisterij stroke
• sedem let delovnih izkušenj
• najmanj pet let izkušenj na primerljivih delovnih mestih s področja vodenja
• državljanstvo Republike Slovenije
• aktivno znanje angleškega jezika
• osnovna računalniška znanja
• organizacijske sposobnosti
• sposobnost za skupinsko delo
• komunikativnost
• vozniški izpit B kategorije.

Prijava mora vsebovati:

• življenjepis
• program dela zavoda v mandatnem obdobju
• overjeno fotokopijo diplome
• overjeno fotokopijo delovne knjižice, kjer so navedena leta dela v določenem podjetju ali drugo ustrezno potrdilo
• potrdilo o državljanstvu (original ali overjeno fotokopijo)
• potrdilo ustrezne institucije o aktivnem znanju angleškega jezika (original ali overjeno fotokopijo)
• overjeno fotokopijo vozniškega dovoljenja.

Direktorja se imenuje za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na Posoški razvojni center, Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin z oznako »za razpis«.


Prijavljeni kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v 8 dneh po sklepu pristojnega organa.