Objavljen je seznam izkazanih potreb zainteresiranih delodajalcev po kadrovskem štipendiranju za šolsko leto 2021/2022.


Obveščamo vas, da je Posoški razvojni center v okviru Regijske štipendijske sheme pripravil seznam izkazanih potreb zainteresiranih delodajalcev po kadrovskem štipendiranju za šolsko leto 2021/2022.

Poleg štipendij vam delodajalci omogočajo še:
- opravljanje praktičnega dela, spoznavanje procesov v delovnem okolju in pridobivanje dragocenih delovnih izkušenj,
- mentorstvo pri opravljanju strokovnih nalog,
- prednost pri počitniškem delu,
- drugo: srečanja štipendistov, financiranje dodatnih izobraževanj, svetovanje glede osebnega in strokovnega razvoja, možnost opravljanja prakse v tujini.

Vsi potencialni štipendisti ste vabljeni, da oddate kandidaturo za razpisane štipendije, ki jih najdete, če kliknete zgoraj označeno povezavo.

Prijava naj vsebuje:
- Vlogo za štipendijo (navedite: izbrano smer, letnik šolanja, na kratko opišite svoja pričakovanja in lastni razvoj kariere)
- Zadnje šolsko spričevalo oz. potrdilo o opravljenih izpitih
- Potrdilo o vpisu za šolsko leto 2021/2022 (če potrdila še nimate, ga lahko pošljete naknadno)
- Priznanja in pohvale o morebitnih dosežkih
- Prijave pošljite na naslov ali elektronski naslov izbranega podjetja s pripisom »RAZPIS ŠTIPENDIJ«

Roki za oddajo:
Ti se pri posameznih delodajalcih razlikujejo, zato se za te informacije, kot tudi za posamezne smeri izobraževanja, obrnite direktno na razpisnike štipendij, ki jih prav tako najdete v dokumentu tukaj.

Več informacij: Posoški razvojni center (mag. Martina Smolnikar)
Telefon: 05/38-41-884
E-pošta: #EM#6d6070776d6b67297b6465676264656e62516261773b657e#EM#


Program sofinancirata RS in EU iz Evropskega socialnega sklada.