GOSPODARSTVO: "P1 COVID 2022 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere"


Namen produkta P1 Covid 2022 je zagotavljati ugodno financiranje MSP, ter s tem omogočiti hitrejše, lažje, predvsem pa ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov MSP, še posebej:
- za zagotovitev likvidnosti in ohranitev delovanja MSP z namenom omilitve posledic epidemija COVID-19 na njihovo poslovanje,
- za izboljšanje financiranja obratnih sredstev.

Skupna višina razpisanih sredstev: največ do 10.500.000 evrov

Rok za oddajo vlog: 14. 10. 2022

Več informacij: TUKAJ