GOSPODARSTVO: "P1 plus 2022 – Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere"


Namen produkta P1 plus 2022 je zagotavljati ugodno financiranje MSP, ter s tem omogočiti hitrejše, lažje, predvsem pa ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov MSP, še posebej:
- za zagotovitev likvidnosti in ohranitev delovanja MSP,
- za izvedbo tehnološko zahtevnejših projektov ter tudi tehnološko manj zahtevnejših projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj ter širitev poslovanja,
- za izboljšanje financiranja obratnih sredstev.

Roki za predložitev vlog:
15. maj, 1. in 15. junij 2022, 1. julij 2022, 1. in 15. september 2022, 1. in 15. oktober 2022

Več informacij: TUKAJ